Funcions

Contacta amb nosaltres

 

 

Novetats

Matrícula oberta tot el curs escolar / Matrícula abierta todo el curso escolar

Horário para solicitar entrevista y visita a la escuela: de lunes a viernes, entre las 13:00h y las 15:00h

backnext

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i a través de l'emplenament del present formulari, vostè presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals facilitades, que seran incorporats a un fitxer de dades, de titularitat de l'empresa AYUBAN SL - Parvulari NINS, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat de les quals és la gestió i la relació contractual, així com l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis.
Igualment li informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, en la següent adreça: Parvulari Nins, carrer Marmellà 29, 08023 Barcelona.