Funcions

Psicòleg

 

Periòdicament observa el desenvolupament dels nens i nenes a fi i efecte de detectar possibles problemes i poguer-hi posar solució desseguida. També s'encarrega de supervisar el programa d'estimulació i atén les consultes que li fem tant els pares com les mestres. Al final del curs, es dona un informe a tots els nens i nenes que marxen de l'escola.