Funcions

Avís legal: Condicions i termes d'utilització d'aquesta web. 

Protecció de dades personals


1. Dades identificatives de l'empresa

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.


NOM: AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS
NIF / CIF: B59106773
DOMICILI SOCIAL: C / Marmellà 29, 08023, Barcelona
TELÈFON / S: + (34) 93 211 35 50
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@nins.net

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets sobre la propietat industrial i intel·lectual del lloc webwww.nins.net incloent els elements continguts en les mateixes (per tant: textos,programari, imatges ,..., etc) pertanyen a AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS o, si escau, a terceres persones.
L'usuari podrà visualitzar els continguts, imprimir-los o emmagatzemar-los en un suport físic sempre que siguin destinats, única i exclusivament, per a l'ús personal i privat.
Està prohibit, per tant, la seva reproducció, distribució, alteració, descompilació i difusió pública dels mateixos, total o parcial, sense la deguda autorització expressa del propietari de tots els drets esmentats, AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS. Així mateix estan protegits per la llei els noms comercials, emblemes, marques, etc .., de qualsevol tipus de continguts de la nostra pàgina web.


3.  Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les
llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS informa als usuaris que:
AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent.
AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS únicament obté i conserva informació sobre el nombre de visites de les diferents pàgines d'aquest lloc web i no es fa ús de "cookies" ni mecanismes similars.
Aquesta informació és plenament anònima ja que de cap manera pot associar a un usuari identificat amb noms i cognoms, domicili, etc. Les dades s'usen per a llistats estadístics que serveixen per conèixer els gustos de l'usuari i la seva tipologia de cara a millorar les nostres diferents seccions i per conèixer l'efectivitat de les nostres ofertes.
Els dades de caràcter personal que es recullen en el formulari de Contacte (correu electrònic, telèfon, nom i cognoms, empresa, domicili, ...) no són objecte de tractament automatitzat algun  excepte per la rebuda i resposta de la consulta efectuada, així com efectuar promocions comercials esporàdiques.
AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten.
L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d'accés,rectificació, cancel·lació i oposició. L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el mateix usuari des de qualsevol de les pàgines del lloc web, des de qualsevol dels correus que rebi.


4. Diversos
A. - AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.
B. - AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS es compromet a través d'aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA.
A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització
incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.
C. - AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.
D. - AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web www.nins.net i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix.
E. - AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc web, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS, aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.
F. - AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en el Web-Site. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des de www.nins.net.
G. - AYUBAN SL - LLAR D'INFANTS PARVULARI NINS no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX ), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
H. - En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis,continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web www.nins.net.