Funcions

Permanències

El servei de permanències funciona de les 17.30h. fins les 18.30h. de la tarda, i a diferència del matí no està inclòs en la quota mensual. Hi ha , però , la possibilitat d'utilitzar-lo de manera fixa o de tant en tant, i només l'estona que es necessiti. No cal fer l'hora sencera.

A partir del curs 2013 - 2014 l'horari del parvulari serà des de les 08:00h fins a les 12:00h i des de les 15:00h fins a les 18:00h, sortida a les 17:15h. Entre les 18:00h i les 19:00h es considerarà servei d'acollida, amb quota diaria o mensual.