Funcions

Noticies

Aquest és el nom que tenen les llibretes que tots porten diàriament a la cartera. Cada dia omplim el full corresponent i els pares també hi han de col·laborar amb informacions des de casa. La seva finalitat és servir d'enllaç casa-escola , per tal que vosaltres , els pares, pogueu participar en la bona marxa del vostre fill/a a l'escola.