Funcions

Guarderia

 

L'escola obre a les 08.00h. per a tots aquells pares que ho necessitin. Fins les 09.00h. s'acull a tots els infants que arriben. A partir d'aquesta hora, ja comença l'horari normal.

També disposem d'un servei de permanències de les 18.00h fins a les 19.00h.