Funcions

Com som ?

 

Som un C.E.I. català, i per tant aquesta és la nostra llengua vehicular i d'aprenentatge. El castellà i l'anglès, s'introdueixen a nivell oral i lúdic a partir dels 2 anys , dues vegades a la setmana. La nostra metodologia està inspirada en la línia pedagògica d'en FREINET , i els seus punts més importants , poden aplicar-se tant a l'escola com a casa :

 1. El nen/a té la mateixa naturalesa que l'adult. Sent, pateix busca i es defensa igual, però reacciona de manera diferent degut a la seva debilitat física, ignorància , inexperiència i al seu gran potencial de vida. Cal preguntar-se : Com reaccionaria jo en el seu lloc ?.

 2. Ser gran no significa estar per damunt dels altres. Cal posar-se al seu nivell i acceptar que també poden tenir raó.

 3. Els estímuls de comportament no són iguals per cada nen/a, i cal tenir-ho en compte a l'hora de premiar o sancionar. Cal que es responsabilitzin dels seus actes : · demanar perdó quan han fet mal . · arreglar el conte que han estripat. · fregar l'aigua que han tirat per terra. Els " càstigs" han d'estar en consonància amb la malifeta. Les paraules càstig i prohibit no s'utilitzen. Es substitueixen per d'altres més properes als nens i nenes d'aquesta edat : " mai de la vida", "ja has begut oli !" , " has de fer penyora"... Utilitzem sempre la pedagogia del premi , que no vol dir donar premis cada vegada que ho fan bé, si no valorar el fet en qüestió d'una afectiva. Per exemple : Que bé que ho has fet !, Estic molt contenta ! , Però que maco/a que ets !... I funciona ! !

 4. Tenim en compte l'estat físic i psíquic del nen/a a l'hora de demanar-li un determinat comportament a la classe . Les vivències que porten de casa , s´inclouen dins de la programació diària.

 5. Al nen/a no li agrada ser manat autoritàriament, per això cal potenciar al màxim la iniciativa, la creativitat i la responsabilitat. A mida que van adquirint més autonomia, se'ls hi donen petits càrrecs , ( parar la taula, repartir els colors, por- tar els llençols a la cuina...).

 6. Abans que la memòria , utilitzem les pròpies vivències , la observació i l'experimentació. Cal experimentar i viure per aprendre. El nens i nenes no es cansen de fer un treball que està dins de les seves possibilitats, aptituds i necessitats . Per aixó els distribuïm segons el seu grau d'evolució i no per l'edat cronològica.

 7. És necessari corregir les faltes i debilitats dels infants, però per aconseguir-ho , és millor utilitzar el premi , i no el càstig exclusivament.

 8. L'ordre i la disciplina són necessàries a la classe, sempre i quan el nen/a s'hi trobi còmode i l'admeti com a necessària. El per què si, o el per què no, no són cap raó !

 9. El ritme a la classe ha de ser pausat i relaxat. Separem les activitats amb estones d'esbarjo, jocs lliures, dirigits, exercicis de relaxació,...

 10. Les decisions que ens afecten a tots, cal triar-les per majoria. Cal saber que en pensen , que volen, que els agradaria més...

 11. Considerem bàsic crear un ambient festiu i alegre a la classe, i estimular el sentit de pertànyer al grup . Per això cada classe té un nom i una història diferents. També els ensenyem a compartir l'espai, les joguines , a tenir cura de les plantes, de l'animalet que hi ha a la classe, a celebrar les festes i diades ,... participen en totes les activitats que estiguin al seu abast. Volem aconseguir que siguin capaços d´exteriortzar , intuir i respectar les pròpies emocions i les dels altres.

 12. A l'hora d'avaluar els treballs , tenim en compte l'actitud del nen/a que l'ha estat fent. El resultat final no és el més important.

 13. A partir dels 2 anys, s'inicïen els racons i els tallers.

 14. Potenciem la independència del nen/a respecte de l'adult en totes aquelles tasques que pugui fer sense cap ajuda ( el " no puc" )

 15. Ajudem els nostres nens i nenes a viure tant les situacions d'èxit com les de fracàs, per tal d'anar adquirint un cert sentit crític.

 16. Segons l'edat , s'organitzen les activitats de forma col·lectiva, semicol·lectiva o individual ; lliures, suggerides dirigides. En totes elles , la comunicació a l'interior de la classe és lliure, sempre i quan es respecti l'ordre.