Funcions

Avaluació trimestral

 

Al llarg del curs els pares reben dos informes escrits del seu fill o filla.

El primer s'entrega al finalitzar el primer trimestre i el tercer trimestre. En aquest últim s'hi especifiquen els avenços i aprenentatges aconseguits per l'infant.

L'informe del segon trimestre és una entrevista amb la tutora de la classe.